Regulamin sklepu

1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez: sklep internetowy www.buciorek.pl, e-mail: buciorek@buciorek.pl, telefonicznie: 535 545 605

2. Sklep internetowy BUCIOREK.PL przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Oferta Sklepu jest ważna w obrębie Unii Europejskiej. Wysyłka poza teren Polski następuje po uzgodnieniach indywidualnych.

4. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

- odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: ul. Piastowska 9B, 48-300 Nysa

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (w przypadku przedpłaty i pobrania)

- dostawa do paczkomatów InPost (w przypadku przedpłaty i pobrania)

Dostawy obsługiwane są od poniedziałku do piątku - dostawa nie jest możliwa w soboty, niedziele i święta.

5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail.

6. Kupujący posiadający skrzynkę e-mail będzie informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

7. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

8. Ceny przesyłek uzależnione są od gabarytów oraz wagi paczki – dokładne informacje znajdują się tutaj.

9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

10. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego ( lub do paczkomatu wskazanego przez Kupującego ) w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.

11. Garda Jowita Chudy prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub na życzenie KUPUJĄCEGO faktura. W uwagach do zamówienia należy zaznaczyć, który dokument Sprzedający ma dostarczyć do przesyłki.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza niezbędne dokumenty gwarancyjne oraz inne wynikające ze specyfikacji produktu.

14. Podczas dokonywania przedpłaty:

- należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Garda Jowita Chudy, nr rachunku: 44 1140 2004 0000 3602 7768 4572 lub

- za pomocą innych metod płatności ( do wyboru przy realizacji zamówienia )

 

REKLAMACJE

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

16. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokoł szkodowegy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

17. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy buciorek@buciorek.pl lub pisemnej na adres: BUCIOREK, ul. Piastowska 9B, 48-300 Nysa. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Formularz reklamacyjny tutaj.

18. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

20. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Kupującego.

21. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji: rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru, który został sprzedany, gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

22. Kupujący może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz lub składając oświadczenie na piśmie. Pobierz wzór tutaj.

23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego.

24. Podstawą zwrotu towaru jest oryginał paragonu lub faktury dołączonej do towaru. Zwracany towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

25. W przypadku zwrotu, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) w terminie do 14 dni od zgłoszenia tego faktu przez Kupującego.

W przypadku zwrotu towaru, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność Kupującego może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży, w tym koszty badania towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania.

26. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

27. Firma Garda Jowita Chudy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Obowiązek informacyjny: tutaj

 

 

 

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY SKLEPU BUCIOREK

REGULAMIN

 

 

 

 

 

Karta Rabatowa Sklepu Buciorek

 

 1. ORGANIZATOREM jest Garda Jowita Chudy, ul. Piastowska 9B, 48-300 Nysa, NIP: 6631562101

 2. Karta jest ważna na czas nieokreślony.

 3. Przy każdym zakupie 1 pary butów w Sklepie Buciorek klient otrzymuje pieczątkę na karcie rabatowej (nie dotyczy kapci - w tym Attipasów i innego asortymentu poza obuwiem). Po zakupie dwóch par i otrzymaniu dwóch stempli, klient nabywa prawo do 10% zniżki na trzecią parę butów nieprzecenionych.

 4. Aby otrzymać kartę należy wypełnić formularz uprawniający do pozyskania karty, podając podstawowe dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu ) oraz wyrazić zgodę marketingową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

 5. Korzyści z posiadania karty rabatowej:

 • rabaty na zakupy obuwia,

 • wcześniejszy dostęp do produktów z wyprzedaży,

 • wcześniejszy dostęp do dodatkowych promocji,

 • informacje o m.in. wydarzeniach, eventach, szkoleniach, badaniach stóp i wad postawy,

 • wcześniejszy dostęp do informacji o nowych kolekcjach, trendach, technologiach produkcji obuwia

 1. Karty nie można przekazywać osobom trzecim.

 2. Organizator programu zastrzega rozwiązanie programu lojalnościowego w każdym czasie.

 3. Organizator w przypadku rozwiązania programu lojalnościowego zamieszcza z 7 dniowym wyprzedzeniem stosowną informację na swojej stronie internetowej oraz profilu facebook`owym.

 4. W każdej chwili można zrezygnować ze zgody marketingowej, przesyłając taką informację drogą mailową lub tradycyjną papierową do Organizatora. Skutkuje to automatycznie odstąpieniem od programu lojalnościowego i unieważnieniem karty rabatowej.

 5. W każdej chwili można zrezygnować z karty rabatowej i programu lojalnościowego poprzez przesłanie takiej informacji drogą mailową lub tradycyjną papierową do Organizatora.

 6. Regulamin dostępny jest na stronie www.buciorek.pl

 7. DANE OSOBOWE

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest GARDA Jowita Chudy z siedzibą w Nysie (48-300), ul. Piastowska 9B. Nasze dane kontaktowe: biuro@buciorek.pl, tel. 535 545 605. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, marketingowych ( m.in. dotyczących programów lojalnościowych ), w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas trwania programu lojalnościowego, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w programie lojalnościowym może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; innym administratorom, np. kurierom. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

GARDA Jowita Chudy z siedzibą w Nysie (48-300), ul. Piastowska 9B. Nasze dane kontaktowe: biuro@buciorek.pl, tel. 535 545 605